Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost reactualizat prin ordin de ministru

Publicat pe: 7 iulie 2020 | autor: Admin

Depunere dosare perioada 18-29 iunie 2020 (concurs, detașare, în baza notelor din 2014-2019)

7 Modele subiecte concursul national de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor, sesiunea 2020

Publicat pe: 3 iunie 2020 | autor: Admin