Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu 1 septembrie 2022 (art. 93^1)