Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Organizarea la nivelul judeţului a concursului/testării de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/ rezervate

IMPORTANT pentru cadrele didactice participante la proba scrisă a CONCURSULUI/ TESTĂRII JUDEȚEAN (E) – sesiunea 2022