Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Lucrarea scrisă se desfăşoară, conform graficului desfăşurării concursului, începând cu orele 9,00. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţidurata de redactare a lucrărilor este de 3 ore calificați și necalificaţi, timp ce nu poate fi depăşit. Pentru necalificați după proba scrisă se desfășoară proba orală.

Lucrarea scrisă se desfăşoară, conform graficului desfăşurării concursului, începând cu orele 9,00. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţidurata de redactare a lucrărilor este de 3 ore calificați și necalificaţi, timp ce nu poate fi depăşit. Pentru necalificați după proba scrisă se desfășoară proba orală.