Lista cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2018-2020

Cereri pentru înscriere la gradul didactic I seria 2018-2020

Publicat pe: 16 ianuarie 2018 | autor: admin

Decizia colectivelor de metodiști pentru anul școlar 2017-2018

Decizie metodisti 2017-2018

Publicat pe: 16 ianuarie 2018 | autor: admin

Calendarul activităților metodice pentru anul școlar 2017-2018

Calendar activități metodice 2017-2018

Publicat pe: 16 ianuarie 2018 | autor: admin

Procedură selecție metodiști 2017-2018

Procedură selecție metodiști 2017-2018

Publicat pe: 16 ianuarie 2018 | autor: admin

Graficul activităților de mobilitate a personalului didactic 2018-2019

Constituirea consorțiilor școlare – 2018 (OMECTS nr. 5488/2011 – privind Regulamentul – cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare) Revizuirea deciziilor de numire/transfer Adresa ISJ Tulcea întregirea normei didactice Adresa ISJ Tulcea pensionare Scadențar Adresa ISJ Tulcea menținere în activitate

Publicat pe: 12 ianuarie 2018 | autor: admin

Legislația mișcării personalului didactic 2018-2019

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019 (OMEN 5485/13.11.2017) CALENDARUL mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018 – 2019

Publicat pe: 12 ianuarie 2018 | autor: admin