Selecție cadre didactice Proiect CRED

Publicat pe: 16 septembrie 2019 | autor: Admin

Concurs de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar

Anunț Posturi pentru concurs 29 octombrie 2018

Publicat pe: 29 octombrie 2018 | autor: Admin

Calendarul activităților metodice pentru anul școlar 2018-2019

Calendar activitati metodice 2018-2019

Publicat pe: 25 octombrie 2018 | autor: Admin