CENTRALIZATOR – 2021- disciplinele de învățământ – domeniile și specializările – probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar

Anexe 1 – 5: Cultură generală

Anexă 6Învățământ special

Anexe 7 – 8Discipline tehnologice + pregătire și instruire practică

Anexe 9 – 10Activități extracurriculare din palate și cluburi ale copiilor