Constituirea posturilor didactice/ catedrelor, încadrarea personalului didactic pe anul școlar 2022-2023, conform prevederilor Metodologiei