Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2020

7 Modele subiecte concursul national de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor, sesiunea 2020

11 ANUNȚ cadre didactice înscrise la CONCURSUL NAȚIONAL – sesiunea 2020

13 IMPORTANT pentru cadrele didactice participante la proba scrisă a CONCURSULUI NAȚIONAL – sesiunea 2020 ( modificat -citiți punctul 14 )

14 IMPORTANT pentru cadrele didactice participante la proba scrisă a CONCURSULUI NAȚIONAL – sesiunea 2020 ( modificat conform adresei MEC nr. 32445/24.07.2020)