EVALUAREA ACTIVITĂȚII MANAGERIALE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023