Repartizări după concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate

3. Depunerea cererilor sesiune 2022 – 16-17 august 2022 ( pentru cadrele didactice care nu au depus dosar în perioada 9-17 mai 2022)