Calendarele activităților educative 2019

Publicat pe: 14 ianuarie 2019 | autor: Admin

Programe valabile – concurs Titularizare 2019

Publicat pe: 17 decembrie 2018 | autor: Admin

Documente privind evaluarea anuală a directorilor și directorilor adjuncți în anul școlar 2018-2019

Calendarul evaluării D_DA_2018-2019 Ordin 3623_2017 _anexă metodologie evaluare directori și adjuncți Procedura de evaluare D_DA_2018-2019 Fișe de (auto)evaluare și rapoarte argumentative 2018-2019 Situații evaluări externe D_DA

Publicat pe: 30 octombrie 2018 | autor: Admin

Concurs de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar

Anunț Posturi pentru concurs 29 octombrie 2018

Publicat pe: 29 octombrie 2018 | autor: Admin

Calendarul activităților metodice pentru anul școlar 2018-2019

Calendar activitati metodice 2018-2019

Publicat pe: 25 octombrie 2018 | autor: Admin