Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a

Adresa inscriere online si loc afisare rezultate Condiţii de inscriere experti management Instrucțiuni privind utilizarea aplicatiei de asistare a evaluarii candidatilor inscrisi la selectie Metodologie MECTS 5549_corpul expertilor OMEN nr. 3742 din 24.05.2018 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 31 mai 2018 | autor: Admin

Fișe de autoevaluare gradație de merit – sesiunea 2018

Fisa autoevaluare_personal conducere, indrumare si control_2018 Fisa autoevaluare_profesor gim, liceu_2018 Fisa autoevaluare_inv. prescolar_2018 Fisa autoevaluare_inv. primar_2018 Fisa autoevaluare_inv. special (logopezi, consilieri scolari)_2018 Fisa autoevaluare_inv. vocational artistic_2018 Fisa autoevaluare_maistru, instruire practica_2018 Fisa autoevaluare_directori Palate si Cluburi_2018 Fisa autoevaluare_profesor Palate si Cluburi_2018 [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 18 mai 2018 | autor: Admin

Precizări și anexe candidat gradație de merit – sesiunea 2018

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA Cerere tip de înscriere Declarație pe propria răspundere Pagina de început Model raport de activitate  

Publicat pe: 18 mai 2018 | autor: Admin

Numărul gradațiilor de merit pentru sesiunea 2018

Numărul gradațiilor de merit pentru sesiunea 2018

Publicat pe: 18 mai 2018 | autor: Admin

Proceduri gradație de merit – sesiunea 2018

Procedura operatională didactic 2018 Procedura operatională did.auxiliar 2018

Publicat pe: 18 mai 2018 | autor: Admin

Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2018

PROGRAME VALABILE pentru proba scrisă a concursului MODELE DE SUBIECTE pentru proba scrisă a concursului Lista posturilor vacante rezervate la 19 aprilie 2018 Fișa de înscriere 2018 Anunț centru de concurs 2018 Planificarea inspecțiilor la clasa și a probelor practice [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 9 mai 2018 | autor: Admin