Atestarea competenţelor profesionale 2018 – matematică-informatică

Propuneri subiecte SGBD 2018 Propuneri subiecte W_Office 2018 Propuneri subiecte Algoritmi 2018

Publicat pe: 16 ianuarie 2018 | autor: admin

Procedură selecție metodiști 2017-2018

Procedură selecție metodiști 2017-2018

Publicat pe: 16 ianuarie 2018 | autor: admin

Graficul activităților de mobilitate a personalului didactic 2018-2019

Constituirea consorțiilor școlare – 2018 (OMECTS nr. 5488/2011 – privind Regulamentul – cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare) Revizuirea deciziilor de numire/transfer Adresa ISJ Tulcea întregirea normei didactice Adresa ISJ Tulcea pensionare Scadențar Adresa ISJ Tulcea menținere în activitate

Publicat pe: 12 ianuarie 2018 | autor: admin

Legislația mișcării personalului didactic 2018-2019

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019 (OMEN 5485/13.11.2017) CALENDARUL mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018 – 2019

Publicat pe: 12 ianuarie 2018 | autor: admin

A doua şansă

Programul “A doua şansă” se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 12 ianuarie 2018 | autor: admin

Rezultatele finale privind acordarea gradației de merit 2017

Tabelul nominal cu rezultatele finale privind acordarea gradatiei de merit 2017

Publicat pe: 12 ianuarie 2018 | autor: admin

Admitere 2018

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 11 ianuarie 2018 | autor: admin

Raport privind starea învățământului Tulcean în anul școlar 2016-2017

Starea învățământului în anul școlar 2016-2017

Publicat pe: 10 ianuarie 2018 | autor: admin