Fișe de (auto)evaluare gradație de merit – sesiunea 2019